Klass

Om klassmedvetenhet, skammen i att tillhöra de privilegierade, och de oförtjänta fördelar detta för med sig.

Malins Mästerverk - podden
Klass
/