Godartade Tankecystor

Om hur jag anser att mina briljanta funderingar bör komma mänskligheten till del.

Malins Mästerverk - podden
Godartade Tankecystor
/