Algoritm För Val Av Man

Yttre kvalitéer på Y-axeln, inre på X-axeln. Den sluttande grafen visar att yttre kvalitéer uppträder i direkt omvänd proportion till de inre.

Malins Mästerverk - podden
Algoritm För Val Av Man
/